Основні  принципи, на яких базується

навчально-виховний процес:

-   цілісність у формуванні  особистості учня як гідного   громадянина   України;

- відповідність навчання та виховання  потребам особи і суспільства (диференційований підхід);

- пріоритетність загальнолюдських  духовних  цінностей  у формуванні дитини. Залучення учнів до загальнокультурних цінностей  через предмети художнього та естетичного циклів. Участь учнів у різноманітних формах організації естетичної діяльності;

- фундаменталізація навчання. Гуманістична спрямованість;

- інноваційність. Рефлексивне управління діяльністю учнів;

- стимулювання інтелектуального і творчого потенціалу, публічне визнання результатів такої діяльності;

- педагогічна  взаємодія  на рівнях  співпраці та взаємоповаги.

До послуг учнів школи:

  • 12 класних кімнат,

  • 2 майстерні,

  • кабінет інформатики,

  • їдальня на 120  місць,

  • 2 спортивні кімнати,

  • музейна кімната історії школи,

  • читальний зал,

  • кабінет психолога та соціального педагога,

  • медичний пункт,

  • внутрішній туалет.

                   
Перейти до панелі інструментів